Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób firma Haber Hotel & Spa zbiera, przechowuje, chroni i przetwarza dane osobowe użytkowników w ramach korzystania z naszej strony internetowej oraz formularza kontaktowego. Dbamy o zachowanie prywatności naszych użytkowników i przestrzegamy wszelkich obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Rodzaje Danych Osobowych, Które Zbieramy

Podczas korzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie, zbieramy następujące dane osobowe:

  • Imię
  • Nazwisko
  • Numer telefonu
  • Adres email

3. Cel Przetwarzania Danych

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, informacji, rezerwacji lub innych potrzeb użytkowników. Mogą być wykorzystywane również w celach marketingowych i promocyjnych, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.

4. Przechowywanie Danych

Dane osobowe użytkowników przechowywane są w sposób bezpieczny i dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione. Zachowujemy dane tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

5. Ujawnianie Danych Osobowych

Nie udostępniamy danych osobowych użytkowników osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, chyba że jest to wymagane przez prawo lub służy realizacji umowy.

6. Prawa Użytkowników

Użytkownicy naszej strony mają prawo do dostępu, poprawiania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Mogą również wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt na adres info@haber-apartments.com.

7. Bezpieczeństwo Danych

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych naszych użytkowników i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić je przed dostępem osób nieupoważnionych.

8. Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem info@haber-apartments.com lub telefonicznie pod numerem 501 065 081.

9. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Aktualizacje zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. Prosimy o regularne sprawdzanie treści Polityki Prywatności w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

Dziękujemy za korzystanie z usług Haber Hotel & Spa!